Snegolovi so lahko linijski ali točkovni

Točkovni snegolovi se uporabljajo na strehah, na katerih se zadržuje bolj kompakten sneg, ki ima določeno debelino. Če prihaja do večkratnega sneženja, nenadnih višjih temperatur v zimskem času ali zapade sneg z drugo strukturo, lahko pride do zelo nevarnih zdrsov ali plazenja snega po strehi. To lahko preprečimo z linijskimi snegolovi, ki na strehi zadržijo veliko maso snega. Predvsem v mestnih središčih, kjer se tik pod stavbo nahaja infrastruktura, namenjena pešcem (na primer pločnik ali parkirišče), se priporoča uporaba kombiniranih snegolovov – tako točkovnih kot linijskih.

Snegolove se namesti na streho takrat, ko je ta že dokončana. Obstajajo različne razporeditve snegolovov, ki so odvisne od več dejavnikov. Zelo pomemben dejavnik je recimo naklon strehe. Pri ne tako strmem naklonu se najraje uporabljajo linijski snegolovi. Uporabimo jih tudi na tistih mestih, kjer je snega manj. Za strehe z večjim naklonom pa so prava rešitev edino točkovni snegolovi ali, kot smo že omenili, kombinacija obeh vrst. Krovec bo glede na površino strehe izračunal, kolikšna količina snegolovov je potrebna in kako morajo biti razporejeni. Svetoval vam bo tudi glede materiala snegolovov, ki so lahko iz nerjaveče pločevine, plastike ali kovine.

Po nekaterih zakonodajah so snegolovi obvezni na vseh objektih, ki imajo streho z naklonom, ki je večji od 22 stopinj. Kljub temu pa je praksa že velikokrat pokazala, da so snegolovi še kako potrebni tudi na strehah, ki imajo manjše naklone. Montaža snegolovov je priporočena na vsakem objektu, s katerega lahko zdrsi sneg, ki lahko povzroči škodo človeku ali njegovemu imetju. Vgradnja snegolovov je zelo kompleksna, saj v prvi fazi zahteva veliko natančnih izračunov in izkušenosti monterja. Poleg strešnega naklona je pomembno tudi območje, na katerem je zgrajen objekt, njegova višina, material, iz katerega je zgrajen, koliko so dolgi šperovci, in še marsikaj.…

Read More