Sodobni klicni center je lahko izjemno pomemben del prodajno tržnega delovanja podjetij

Podjetja se pogosto sprašujejo, ali se odločiti za klicni center ali ne. Drugo vprašanje pa je, ali najeti klicni center ali ustvariti povsem svojega. Ključno pa je tudi to, da je takšna storitev čim bolj sodobno zasnovana.

Nasploh pa velja, da je sodobni klicni center lahko izjemno pomemben del prodajno tržnega delovanja podjetij. Včasih celo predstavlja ključni oziroma temeljni element, brez katerega sploh ni več možno poslovati. Večinoma pa je za sodobni klicni center značilno, da je na najbolj učinkovit možen način podpora širši politiki poslovanja.

V veliko pomoč pri pospeševanju in vodenje prodaje

Če je sodoben klicni center namenjen izhodnim klicem, to pomeni, da je lahko v izjemno veliko pomoč pri pospeševanju pa tudi pri vodenju prodaje. Ne nazadnje je v tem primeru lahko celo osnovni prodajni kanal. Prav tako je v pomoč prodajalcem na terenu ali pa raziskavam na trgu.

Seveda pa ima tako lasten kot tudi najeti sodobni klicni center svoje prednosti pa tudi slabosti. Kljub temu pa lahko oba ponudita učinkovite, časovno pa tudi stroškovno merljive storitve.

 

Povsem samostojna pravna organizacijska oblika

Za sodobni klicni center je značilno, da je lahko označen kot povsem samostojna pravna organizacijska oblika. Lahko je tudi del, služba ali pa oddelek v neki drugi. Lahko stalno deluje kot podpora ciljem lastnega podjetja ali pa je namenjen predvsem ali pa samo zunanjim naročnikom. To pomeni, da sodobni center lahko stalno išče delo.

Sicer pa sodobni klicni center lahko deluje kot ad hoc. To pomeni, da deluje samo projektno. Ko dobi neko naročilo, zbere čim bolj stalne sodelavce ter nato izvede vsa naročena dela.

 

Stalno delujoči sodobni klicni center

Za stalno delujoči sodobni klicni center je značilno, da ima tako prednosti kot tudi lastnosti za samega lastnika. Največje prednosti so bolj ali manj stalna, dobro usposobljena ter rutinirana ekipa, rednost delovanja in zanesljivost, predvidljivi materialni stroški in stroški dela.

Slabost za lastnika pa so na primer stalni stroški, in to ne glede na sam obseg dela.

Read More